Close

Kotkamills’ Barrier Board awarded in New Tree 2017 competition

Kotkamills’ fully recyclable Barrier Board took the first prize in the Urbanisation category of the New Tree 2017 competition. The winners of the competition were published on February 1st, 2017 in Helsinki.

 

Kotkamills' award in the Urbanisation category was received by CEO Markku Hämäläinen.

The target of the New Tree competition was to find wood-based material or solutions utilizing components of wood and responding to challenges posed by the massive global phenomena. The phenomena to which the New Tree project is responding to are Conscious consumption, Changes in population structure, Scarcity of resources, Digitisation and Urbanisation. The candidates of the competition were able to define themselves to which challenge category or categories their solution responds to. The competition was open for all companies and organizations operating in the wood-processing sector. Totally 21 wood-based solution proposals were made by the deadline.

In the Urbanisation category the first prize was given to Kotkamills’ fully recyclable Barrier Board. This paperboard solution does not include any PE plastic lining that would require specialized treatment facilities to separate the plastic layer from the cartonboard in the recycling process. The cups, plates and other containers produced from Kotkamills’ Barrier Board are easy to recycle along with normal paper waste. One of the consumer habit changes coming from the urbanisation is the increasing consumption of take away food. The disposable cups and plates made of this new type of board offer a sustainable solution to this challenge. The jury of the competition comments this product to be a welcome solution saving the nature.

The first prize of the overall New Tree 2017 competition and Conscious consumption category was won by wood fibre thread produced by Spinnova, a developer of textile fibres out of pulp. This thread is a sustainable alternative to both cotton and synthetic fibres.

For more information, please see New Tree (Uusi puu) website.

Moreover, have a look at Kotkamills company video Kotkamills – The Future Generations.Kotkamillsin suojakerroskartonki voittoisa Uusi puu 2017 -kilpailussa

Kotkamillsin täysin kierrätettävä suojakerroskartonki voitti Kaupungistuminen -kategorian Uusi puu 2017 -kilpailussa. Kilpailun tulokset julkistettiin 1.2.2017 Helsingissä.

Uusi puu 2017 -kilpailussa etsittiin puupohjaista materiaalia tai puun ainesosia hyödyntäviä ratkaisuja, jotka vastaavat suurten globaalien ilmiöiden asettamiin haasteisiin. Kilpailun kategoriat olivat tiedostava kuluttaminen, väestörakenteen muutokset, resurssiniukkuus, digitalisoituminen ja kaupungistuminen. Kilpailun ehdokkaat saivat itse määritellä, mihin yhteen tai useampaan haastekategoriaan heidän ratkaisunsa vastaavat. Kilpailu oli avoin kaikille alalla toimiville yrityksille ja organisaatiolle. Yhteensä puupohjaisia ratkaisuehdotuksia kertyi määräaikaan mennessä 21.

Kaupungistuminen -kategorian voitti Kotkamillsin uusi täysin kierrätettävä suojakerroskartonki. Kartongissa ei enää ole erillistä erotusprosessia vaativaa PE-muovikerrosta, joten siitä valmistetut astiat ovat myös aiempaa helpommin kierrätettävissä esimerkiksi toimistopaperin joukossa.  Uudenlaisesta kartongista valmistetut astiat ovat ympäristöystävällinen ratkaisu kaupungistumisen mukanaan tuomien kulutustottumusten muutoksiin esimerkiksi take away -ruokailun lisääntyessä.  Tuomaristo pitää tuotetta tervetulleena luontoa säästävänä ratkaisuna.

Kokonaiskilpailun ja tiedostava kuluttaminen -kategorian voitti sellusta tekstiilikuitua kehittävän Spinnovan puukuitulanka, joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto sekä puuvillalle että keinokuiduille.

Lisätietoa aiheesta Uusi puu -sivustolla.

Katso myös Kotkamills Oy:n yritysvideo Kotkamills – The Future Generations.

 

 

NEWS 2017
 

 


 

 
TwitterFacebookLinkedIn