Back to articles

16.11.2022 / Press release

150 years of innovations from wood for the world

Online news 16th Nov. 2022

The inauguration of the ”Norwegian Sawmill” in Kotka was celebrated on the 16th of November in 1872. The sawmill, founded by a Norwegian entrepreneur Hans Gutzeit, is still in operation at the MM Kotkamills mill site. At its inauguration, it was the largest and most modern sawmill in Finland.

The 90 à 100 horse-power steam engine uses not only two log feeders, but also 6 frame saws, two circular saws, a very practical log cutting saw and an ingeniously constructed gang saw…The so-called gang saw, the like of which has never before been used in our country and which consists of 3 cutting, 2 splitting and 1 edging saw, is particularly admired by all tradesmen….

The efficiency of this sawmill is so extraordinary that it can serve as a model for all the other sawmills in the country, since there is not a single one that can make use of all the waste like this one. For example, the sawmill is lit at night by about 150 gas lamps, the gas for which is made exclusively from wood waste, while our other sawmills still use lamps and tallow candles. The schaalboards, which the sawmills in many places pay to have removed, are here either processed in a planning mill into laths, mouldings, etc., or, if they are not suitable for this, they are cut and split by a handy chop saw into the size required for packing cases and goods covers, which are said to fetch a high price abroad. All the other parts have been calculated with equal precision, although it would be too extensive to describe them here”, wrote Helsingfors Dagblad, the Swedish-language newspaper in Finland, on the 16th of  November in 1872.

Over the years, the mill integrate has experienced many reforms, innovations, changes of direction and adaptations to market trends. The sawmill has been surrounded by a pulp mill, paper machines, refineries and various production support facilities. In 2016, the printing paper machine gave way to a modern board machine to produce innovative products, especially for the packaging industry.

Even after 150 years, the story Hans Gutzeit started on the shores of the Gulf of Finland continues. Logs are still being fed to the sawmill and the finished products are exported around the world. Using wood efficiently at different stages of the production chain, in the manner learned throughout history, is still at the heart of our principles of responsibility. Sawdust from the timber sawn at the sawmill is utilised in the production of Absorbex® Saturating Kraft Paper. And wood chips, another by-product of sawing, are used as raw material for ALASKA® and ISLA® boards.

A sawmill or any other production facility cannot function a day without skilled personnel. The mill has already provided work for generations, and the history of the mill has been written by its workers. For Kotka residents, ”Kutsetti” — nowadays ”Millssi” — is well known. And together with Kotka residents we celebrated the 150th anniversary of our sawmill with an open house event in the spring and 15O years was celebrated with our stakeholders and staff in August. Today, on the 16th of November 2022, the 150th anniversary of the inauguration of the sawmill, we celebrate with cake and coffee at work, with our sights set on the next 150 years of turning wood into innovative products,” says Päivi Suutari, Managing Director of MM Kotkamills.

For more information on MM Kotkamills’ history, please see www.kotkamills.com

Photo copyright: Enso-Gutzeit Oy, Kotkan tehtaiden arkisto, Elka

Further information:

MM Kotkamills communications
kotka@mm.group
tel. +358 5 210 1848

 

About MM Group

MM is a leading global producer of cartonboard and folding cartons with an attractive offer in kraft papers and uncoated fine papers for various end applications. MM promotes sustainable development through innovative, recyclable packaging and paper products.

MM Kotkamills in Finland manufactures innovative products created from wood, a renewable natural resource. Its range of sustainable products includes food-safe consumer boards, the high-quality saturating kraft paper Absorbex®, and ecological wood products.

 

Puusta maailmalle jo 150 vuotta

MM Kotkamillsin tehdasalueella yhä toiminnassa olevan Hans Gutzeitin perustaman ”Norjan sahan” vihkiäisiä vietettiin 16.11.1872. Saha oli Suomen suurin ja nykyaikaisin.

90 à 100 hevosvoimainen höyrykone käyttää paitsi kahta tukinnostolaitetta, 6 saharaamia, kahta sirkkelisahaa, erittäin tarkoituksenmukaista tukinkatkaisusahaa sekä nerokkaasti rakennettua kimpisahaa…Ns. kimpisaha, jommoista aikaisemmin ei ole käytetty maassamme ja jonka muodostaa 3 katkaisu-, 2 halkaisu- ja 1 syrjäsaha, herättää erikoisesti kaikkien ammattimiesten ihailua…

Tämän sahan teho niin tavaton, että sen voi asettaa malliksi kaikille muille maamme sahalaitoksille, sillä toistaiseksi ei meillä ole ainoatakaan, joka voisi käyttää hyödyksensä kaikki jätteet niin kuin tämä. Niinpä esimerkiksi valaistaan saha öisin noin 150 kaasulampulla, joihin kaasu valmistetaan yksinomaan puujätteistä, samaan aikaan kun meidän muut sahamme vielä käyttävät lamppuja ja talikynttilöitä. Laikat ja pintalaudat, joiden poiskuljetuksesta sahat monin paikoin maksavat, jalostetaan täällä joko höyläämössä vuorilaudoiksi, listoiksi ym. tai, jos ne tähän eivät kelpaa, katkotaan ja halotaan ne kätevällä kimpisahalla sen kokoisiksi, joita tarvitaan pakkilaatikoita ja tavarapäällyksiä varten, joista ulkomailla kuuluu saatavan korkea hinta. Yhtä tarkkaan on kaikki muut osat laskettu, vaikka niiden kuvaaminen tässä kävisi liian laajaksi”, kirjoittaa Helsingfors Dagblad 16.11.1872.

Vuosien varrella tehdasintegraatissa on tapahtunut paljon uudistuksia, on tehty innovaatioita, muutettu tuotantosuuntia ja sopeuduttu markkinoiden kulloisiinkin tarpeisiin. Sahan ympärille on rakentunut sellutehdas, paperikoneet, jalostuslaitoksia ja erilaisia tuotantoa tukevia toimintoja. Vuonna 2016 painopaperikone sai tehdä tilaa modernille kartonkikoneelle, jolla valmistetaan innovatiivisia tuotteita erityisesti pakkausteollisuudelle.

Yhä vielä 150 vuoden jälkeenkin Hans Gutzeitin Suomenlahden rannalla aloittama tarina jatkuu. Tukkeja syötetään sahan ruuaksi edelleen, ja lopputuotteita viedään maailmalle. Puun hyödyntäminen historian saatossa opitulla tavalla tehokkaasti tuotantoketjun eri vaiheissa on yhä vastuullisuutemme ydin. Sahalla puutavaran sahauksessa syntyvä sahanpuru hyödynnetään Absorbex®-laminaattipaperin valmistuksessa. Sahauksen sivuvirtana syntyvä toinen jae, hake, käytetään ALASKA®- ja ISLA® -kartonkien raaka-aineena.

Sahaus tai muu tuotanto ei voi toimia päivääkään ilman osaavaa henkilöstöä. Tehdas on antanut työtä jo useille sukupolville, ja tehtaan väki on kirjoittanut sen historiaa omalta osaltaan. Kotkalaisille ”Kutsetti” nykyisin ”Millssi” on tuttu. Olemmekin viettäneet sahamme 150-vuotisjuhlavuotta avointen ovien merkeissä keväällä yhdessä Kotkan asukkaiden kanssa ja elokuussa oman henkilökuntamme ja sidosryhmiemme kanssa juhlien. Tänään 16.11.2022, kun sahan vihkiäisistä tulee kuluneeksi 150 vuotta, juhlimme kakun ja kahvin merkeissä työn ääressä, puun muokkaaminen tulevaisuuden tuotteiksi seuraavatkin 150 vuotta tähtäimessämme”, toteaa MM Kotkamillsin toimitusjohtaja Päivi Suutari.

Lisätietoa MM Kotkamillsin historiasta löytyy yrityksen nettisivuilta: www.kotkamills.com

 

Lisätiedot:

Viestintä, MM Kotkamills
kotka@mm.group
puh.  05 210 1848

 

MM Group

MM Group -konserni on johtava maailmanlaajuinen kartongin ja kartonkipakkausten valmistaja, jonka valikoimaan kuuluvat myös pakkauspaperit, erikoislaminaattipaperit ja päällystämättömät hienopaperit erilaisille lopputuotteille. MM edistää vastuullisuutta innovatiivisilla, kierrätettävillä pakkaus- ja paperituotteilla.

MM Kotkamillsin tehtaalla Kotkassa valmistetaan innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja tuotteita ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet.

 

 

Share