Instructions

Invoicing instructions

Electronic invoices are preferred and should be transferred to Liaison’s messaging hub using the eInvoicing details given below for each group company.

All invoices shall include a purchase order number as reference. In the absence of the number the name of the subscriber and cost center number shall be used as reference.

If electronic invoices cannot be sent, paper invoices shall be sent to the invoicing address mentioned below or by e-mail to address:  scanning.europe(at)liaison.com

Further instructions regarding electronic invoices can be found in the company specific documents found on the right.

Any questions regarding purchase invoices shall be sent to:
kotkamills.talous(at)efima.com (invoices concerning MM Kotkamills Boards Oy)
and/or
payables.kot(at)mm.group (invoices concerning MM Kotkamills Absorbex Oy and MM Kotkamills Wood Oy)

In case it is unclear to which group company an invoice should be addressed to, please contact the subscriber.

 

MM Kotkamills Boards Oy (Consumer boards’ business line and group functions)

MM Kotkamills Boards Oy
16805400
P.O. Box 932
FI-00019 SSC
FINLAND

Domicile: Helsinki, Finland
VAT no: FI08274241
Business ID: 0827424-1

eInvoicing details:

Company name: MM Kotkamills Boards Oy
eInvoicing address: 003708274241
Service provider: Open Text Oy
Service provider address: 003708599126

MM Kotkamills Absorbex Oy (Absorbex business line)

MM Kotkamills Absorbex Oy
16809808
P.O.Box 932
FI-00019 SSC
FINLAND

Domicile: Helsinki, Finland
VAT no: FI28331223
Business ID: 2833122-3

eInvoicing details:

Company name: MM Kotkamills Absorbex Oy
eInvoicing Address: 003728331223
Service provider: Open Text Oy
Service provider address: 003708599126

MM Kotkamills Wood Oy (Wood business line)

MM Kotkamills Wood Oy
16809824
P.O.Box 932
FI-00019 SSC
FINLAND

Domicile: Helsinki, Finland
VAT no: FI28331207
Business ID: 2833120-7

eInvoicing details:

Company name: MM Kotkamills Wood Oy
eInvoicing Address: 003728331207
Service provider: Open Text Oy
Service provider address: 003708599126

Visits at MM Kotkamills

Visits at  MM Kotkamills / Vierailu MM Kotkamillsin tehdasalueella

Registering as a visitor at MM Kotkamills (visitors, contractors, shipments, transport)

Before visiting MM Kotkamills’ mill area, please apply for a permit on https://visy.kotkamills.com/kmpyynto

Your visit permit request will be sent to your host who will accept the visit and will inform you about the visiting details.

MM Kotkamillsin vierailijat, urakoitsijat, ja kuljetukset

Ennen vierailua MM Kotkamillsin tehdasalueella, vierailulupaa tulee hakea https://visy.kotkamills.com/kmpyynto -linkin kautta.

Järjestelmästä vierailulupa lähtee yhteyshenkilölle, joka hyväksyy luvan ja informoi vierasta vierailuun liittyvistä yksityiskohdista.

MM Group Integrity Line

Reports of suspected misconduct are important and we greatly appreciate your involvement.

Please remember that the notification channel must not be misused. As an informant, you are always responsible for the truthfulness and objectivity of your own declaration.

Deliberate misrepresentation or untrue information may even fulfill the characteristics of a crime, for example as an insult (9 § of Chapter 24 of the Criminal Code of Finland), which may also involve liability. No one should be unduly suspected. The notification channel must not be used to harass another person in any way.

The notification channel has an important role to play in the proper functioning but also improving well-being at work. The notification channel should also not be used against its objectives.

Thank you for using the notification channel correctly. Your contribution is important to us.

MM Group Integrity Line

Eettinen ilmoituskanava

Ilmoitukset epäillyistä väärinkäytöksistä ovat tärkeitä ja arvostamme osallistumistasi suuresti.

Muistathan kuitenkin, että ilmoituskanavaa ei saa käyttää väärin. Ilmoittajana sinä vastaat aina itse ilmoituksesi totuudenmukaisuudesta ja asiallisuudesta.

Tahallisesti esitetty aiheeton ilmoitus tai totuudenvastaiset tiedot voivat täyttää jopa rikoksen tunnusmerkistön esimerkiksi kunnianloukkauksena (Rikoslain 24 luvun 9 §), johon voi liittyä myös korvausvastuuta. Ketään ei tule aiheettomasti saattaa epäilyn alaiseksi. Ilmoituskanavaa ei pidä käyttää minkäänlaiseen toisen henkilön kiusaamiseen.

Ilmoituskanavalla on tärkeä tehtävä asianmukaisen toiminnan ja sekä työhyvinvoinnin parantamisessa. Ilmoituskanavaa ei myöskään tule käyttää sen tavoitteita vastaan.

Kiitos, että käytät ilmoituskanavaa oikein. Arvostamme osallistumistasi.

Eettinen ilmoituskanava

Feedback channel for the MM Kotkamills’ neighbourhood

The odor caused by MM Kotkamills Oy’s operations is monitored using the real-time Enwin TOM-TRS odor modeling system. The modeling is based on the factory’s measured TRS emissions and Kotka’s real-time control (wind direction and speed as well as air pressure and temperature). Odor monitoring results and other odor observations are also reported and processed in the Enwin TOM-TRS system.

You can make an odor complaint here (email address is required)

Palautekanava tehtaan naapurustolle

 MM Kotkamills Oy:n toiminnasta aiheutuvaa hajua seurataan reaaliaikaisen Enwin TOM-TRS -hajunmallinnusjärjestelmän avulla. Mallinnus perustuu tehtaan mitattuihin TRS-päästöihin sekä Kotkan reaaliaikaiseen säädataan (tuulen suunta ja nopeus sekä ilmanpaine ja lämpötila). Myös hajuseurannan tulokset sekä muut hajuhavainnot raportoidaan ja käsitellään Enwin TOM-TRS -järjestelmässä.

Hajuvalituksen voi tehdä täällä (sähköpostiosoite vaaditaan).