Back to articles

14.4.2021 / Press release

Fire outbreak at Kotkamills’ sawmill on April 14th caused minor damage, sawmill production will start tomorrow on April 15th

Press release
April 14th, 2021

Fire at Kotkamills’ sawmill at 3:45 in a debarker machine caused minor financial damages. No one was injured. In-house fire-fighters and municipal fire-fighters opened the machine and extinguished the fire.

The fire caused only minor damages on the sawmill’s production. Repair and maintenance work have been done today. Tomorrow, on April 15th, after the production test runs, the sawmill production will be restarted. According to current estimates, the financial damages will be a few tens of thousands of euros.

The production at the paper and board machines was not affected.

Contact information:
Markku Hämäläinen, CEO, Kotkamills Oy
tel. +358 40 721 0548
email markku.hamalainen@kotkamills.com

Kotkamills Press Release 20210414 Fire outbreak at Kotkamills sawmill on April 14th caused minor damage, sawmill production will start tomorrow on April 15th

Fire outbreak at Kotkamills’ sawmill on April 14th – no one was injured, no effects on the production of the paper and board machines (Press release at 10.00)

Fire at Kotkamills’ sawmill was detected at 3:45 in a debarker machine. In-house fire-fighters and municipal fire-fighters opened the machine and extinguished the fire. No one was injured.

According to preliminary estimates, the damage will be a few tens of thousands of euros and sawmill production is expected to start tomorrow. This was a rather small fire with limited impacts. More detailed information will be available in the afternoon. The production at the paper and board machines was not affected.

Contact information:
Markku Hämäläinen, CEO, Kotkamills Oy
tel. +358 40 721 0548
email markku.hamalainen@kotkamills.com

About Kotkamills
Kotkamills, located in Finland, is an experienced and responsible global partner, manufacturing innovative products created from wood, a renewable natural resource. Our range of sustainable products includes food-safe consumer boards, the high-quality saturating base kraft paper Absorbex®, and ecological wood products. The fully recyclable AEGLE® and ISLA® boards, produced since 2016, were complemented in 2018 with water-based dispersion barriers, replacing plastics used in packaging and food service applications. All our products are environmentally friendly, recyclable and safe to use.

Kotkamills Press Release 20210414 Fire outbreak at Kotkamills’ sawmill on April 14th – no one was injured, no effects on the production of the paper and board machines

 

Tulipalo Kotkamillsin tehtaan sahalla 14.4. aiheutti vähäisiä vahinkoja, sahan tuotanto käynnistyy huomenna 15.4.

Kotkamills Oy:n tehtaalla viime yönä klo 03.45 syttyneen kuorimakoneen palon aiheuttaman tulipalon aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi eikä henkilövahinkoja aiheutunut. Tehtaan oma palokunta ja Kymenlaakson pelastuslaitos sammuttivat palon.

Palon vaikutukset sahan tuotantoon jäävät vähäisiksi. Korjaus- ja huoltotöitä on tehty tämän päivän aikana. Huomisen 15.4. aamupäivän aikana tehdään testaukset ja koeajot, jonka jälkeen tuotanto käynnistyy. Alustavien arvioiden mukaan vahingot jäävät muutamiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Paperi- ja kartonkikoneiden tuotantoon tulipalolla ei ollut vaikutusta.

Yhteystiedot:
Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja, Kotkamills Oy
puh. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

Kotkamills Lehdistötiedote 20210414 Tulipalo Kotkamillsin tehtaan sahalla 14.4. aiheutti vähäisiä vahinkoja ja sahan tuotanto käynnistyy huomenna 15.4

Tulipalo Kotkamillsin tehtaan sahalla 14.4. ei aiheuttanut henkilövahinkoja, ei vaikutuksia kartonki- ja paperikoneiden tuotantoon (Tiedote klo 10.00)

Kotkamills Oy:n tehtaan sahalla on viime yönä klo 3:45 syttynyt palamaan kuorimakone, jonka läpi tukkipuut kulkevat. Paikalle saapui tehtaan oman palokunnan lisäksi Kymenlaakson pelastuslaitos. Kone avattiin ja palo sammutettiin. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Palon vaikutuksia sahan tuotantoon selvitetään. Alustavien arvioiden mukaan vahingot ovat muutamia kymmeniä tuhansia euroja ja sahan tuotannon arvioidaan käynnistyvän huomenna. Kyseessä oli varsin pieni tulipalo. Tarkempia tietoja saadaan iltapäivän aikana. Paperi- ja kartonkikoneiden tuotantoon tulipalolla ei ollut vaikutusta.

Yhteystiedot:
Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja, Kotkamills Oy
puh. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

Kotkamills lyhyesti
Suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills on kokenut, vastuullinen, globaalisti toimiva kumppani, joka valmistaa innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja tuotteita ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet. Täysin kierrätettäviä AEGLE® ja ISLA® -kartonkituotteita on valmistettu vuodesta 2016 alkaen, ja vuonna 2018 aloitettiin vesipohjaista dispersiota hyödyntävien, muovia korvaavien kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi. Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia käyttää.

Kotkamills Lehdistötiedote 20210414 Tulipalo Kotkamillsin tehtaan sahalla 14.4. ei aiheuttanut henkilövahinkoja ei vaikutuksia kartonki- ja paperikoneiden tuotantoon

 

Share