Back to articles

20.4.2020 / News

Kotkamills donates new duckboards for Santalahti nature trail

Kotkamills Online news 22.4.2020

People are enjoying the light of spring on Kotka’s Santalahti nature trail that winds its way along spectacular cliffs, the shores of the open sea, and through a dry coniferous forest. Santalahti is getting new duckboards: initiated by a donation, the restoration got under way during Easter week.

Duckboards make it easier to forge through the wet areas, but over time they have deteriorated to the point of becoming hazardous. The trail will be completed before domestic and foreign travellers return to Santalahti’s five-star resort.

Kotkamills Oy’s CEO Markku Hämäläinen says that the idea for the lumber donation emerged after several people commented on the poor condition of the duckboards. “For us, it’s important to support and encourage the residents of the Kotka region to engage in physically activities and otherwise foster healthy lifestyles. Restoration of the nature trail’s wooden structures makes it possible to enjoy nature’s biodiversity in a very eco-friendly way,” Hämäläinen says.

The City of Kotka’s gardener Heikki Laaksonen was delighted to hear about the donation to restore the Santalahti nature trail. “Children and young people no longer always have a natural connection to nature. When young people have a personal relationship with nature, they value it more and are willing to contribute to keeping it clean and diverse. This is another reason why urban nature trails and other greenways are important. This kind of a duckboard donation will bring joy directly to residents,” Laaksonen notes.

Further information:

Markku Hämäläinen, CEO, Kotkamills Oy
tel. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

Luonnonkaunis Santalahti saa uudet pitkospuut

Ulkoilijat nauttivat nyt kevään valosta Kotkan Santalahden komeilla rantakallioilla, aavan meren rannoilla ja kuivassa kangasmetsässä kulkevalla luontopolulla. Kosteissa kohdissa liikkumista helpottavat pitkospuut, joiden kunto oli ajan kuluessa päässyt heikkenemään paikoin vaarallisellekin tasolle. Nyt Santalahti saa uudet pitkospuut: uusiminen päästiin lahjoituksen turvin aloittamaan pääsiäisviikolla ja reitti ehtii valmistua ennen kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden paluuta Santalahden viiden tähden lomakylään.

Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen kertoo ajatuksen puutavaralahjoituksesta syntyneen useamman henkilön kommentoitua pitkospuiden heikkoa kuntoa. ”Meille on tärkeää tukea ja edistää kotkalaisten liikkumista ja vaalia muutenkin terveellisiä elämäntapoja. Luontopolun puurakenteiden kunnostaminen mahdollistaa luonnon monimuotoisuudesta nauttimisen erittäin ekologisella tavalla”, Hämäläinen kertoo.

Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen ilahtui kuullessaan Santalahden luontopolun kunnostukseen saadusta lahjoituksesta. ”Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei enää ole luontevaa luontokosketusta. Mitä parempi henkilökohtainen suhde nuorella on luontoon, sen enemmän hän sitä arvostaa ja on valmis tekemään asioita puhtaan ja monimuotoisen luonnon puolesta. Tästäkin syystä kaupungissa olevat luontopolut ja muut ulkoilureitit ovat tärkeitä. Tällainen pitkospuulahjoitus menee suoraan kuntalaisten iloksi”, Laaksonen toteaa.

Lisätietoja:

Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja, Kotkamills Oy
puh. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

Share