Back to articles

6.3.2020 / News

Kotkamills participates in the Finnish Forest Industries’ school campaign

Kotkamills Oy Online news March 6, 2020

Career opportunities in the forest industry are in the spotlight in the ‘A Forest of Opportunities’ school campaign rolling out in March. Kotkamills employees will act as ambassadors and visit the Pappilansalmi, Langinkoski, Kotkansaari and Karhuvuori schools.

In the campaign that reaches half of Finland’s eighth grade students, forest industry ambassadors share information about forest industry job and study opportunities, the circular economy, and wood-based products. Local ambassadors working in the forest industry will visit the schools to talk to students about the opportunities in the sector and will also share the story behind their own career.

It’s fantastic to again have a chance to share information with tomorrow’s talents about the success story of Finland’s forest industry. We will send eight charismatic ambassadors to talk with students about Kotkamills Oy, about jobs in the Finnish forest industry, and about the different education options that lead to dozens, if not hundreds, of different forest industry jobs. Local schools are good platforms because many students have parents or other family members and friends who already work at Kotkamills, and that makes it easy to inspire the students to take part in the campaign,” says Jyri Lippo, HR Director at Kotkamills.

In total, the ambassadors taking part in the school campaign will give more than 1,200 presentations in about 350 schools. The ambassadors work in a very wide range of jobs – from mill production to the executive management.

It’s especially great that forestry professionals with very different backgrounds have committed to the campaign. Who better to convince young people about the meaningful job opportunities available in the forest industry than the professionals themselves. The students will remember the career stories for a long time,” says campaign coordinator Reetta Pilhjerta from Finnish Forest Industries.

During the visit, the schools receive a portfolio filled with familiar and newer forest industry products. Wood construction was given a stronger focus in the updated campaign in 2019.

Finnish Forest Industries coordinates the school campaign, and the Finnish Forest Association is responsible for the contents of the product portfolio. The campaign is implemented by ten Finnish Forest Industries member companies: DS Smith, Koskisen Oy, Kotkamills Oy, Metsä Group, Pölkky Oy, Sappi Finland I Oy, Stora Enso Oyj, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj and Versowood Oy.

Further information about the campaign: www.mahdollisuuksienmetsa.fi

Kotkamills mukana Metsäteollisuuden yhteisessä Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjassa

Kotkamills Oy verkkouutinen 6.3.2020

Metsäteollisuuden uramahdollisuuksia esittelevä Mahdollisuuksien metsä -koulukampanja käynnistyy maaliskuussa. Puolet Suomen kahdeksasluokkalaisista tavoittavassa kampanjassa metsäalan koululähettiläät kertovat metsäteollisuuden työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä kiertotaloudesta ja puupohjaisista tuotteista. Kotkamillsin työntekijät toimivat koululähettiläinä Pappilansalmen, Langinkosken, Kotkansaaren ja Karhuvuoren kouluilla. Kouluissa kiertää paikallisia metsäteollisuuden parissa työskenteleviä lähettiläitä, jotka kertovat nuorille paitsi alan mahdollisuuksista, myös oman uratarinansa.

On hienoa päästä taas kertomaan suomalaisen metsäteollisuuden menestystarinasta nuorille tulevaisuuden toivoille. Meiltä yrityksestä lähtee kahdeksan valovoimaista lähettilästä puhumaan yläasteikäisille sekä Kotkamills Oy:stä että suomalaisista metsäteollisuuden työpaikoista ja myös erilaisista koulutusvaihtoehdoista, jotka johtavat metsäteollisuuden kymmeniin ellei satoihin erilaisiin työtehtäviin. Lähialueen koulut ovat hyviä foorumeita siitäkin syystä, että monen oppilaan vanhemmat tai muut sukulaiset ja tutut työskentelevät juuri meillä ja sitä kautta on helppoa saada nuoret mukaan tilaisuuksiin”, sanoo Kotkamillsin henkilöstöjohtaja Jyri Lippo.

Kaikkiaan koulukampanjaan osallistuvat lähettiläät pitävät yli 1 200 esitystä noin 350 koulussa. Lähettiläät työskentelevät hyvin erilaisissa työtehtävissä tehdastuotannosta ylimpään johtoon.

"On erityisen hienoa, että kampanjaan on sitoutunut hyvin erilaisista taustoista tulevia metsäalan ammattilaisia. Kukapa olisi parempi vakuuttamaan nuoria metsäalan tarjoamista merkityksellisistä työmahdollisuuksista, kuin ammattilaiset itse. Uratarinat jäävät nuorille mieleen pitkäksi aikaa", kertoo kampanjaa koordinoiva Reetta Pilhjerta Metsäteollisuus ry:stä.

Koulut saavat vierailulla tuotesalkun, joka on lastattu täyteen metsäteollisuuden tuttuja ja uudempia tuotteita. Puurakentaminen on vuonna 2019 uudistetussa kampanjassa aiempaa vahvemmin esillä.

Metsäteollisuus ry koordinoi koulukampanjaa. Tuotesalkun sisällöstä vastaa Suomen Metsäyhdistys. Kampanjaa toteuttaa lisäksi kymmenen Metsäteollisuus ry:n jäsenyritystä: DS Smith, Koskisen Oy, Kotkamills Oy, Metsä Group, Pölkky Oy, Sappi Finland I Oy, Stora Enso Oyj, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj sekä Versowood Oy.

Lisätietoa kampanjasta löytyy: www.mahdollisuuksienmetsa.fi

Share