Back to articles

13.8.2019 / News

Kotkamills tehostaa kemikaalien kierrätystä – ratkaisu pienentää ympäristökuormaa tuhansia tonneja

Kotkamillsin paperi- ja kartonkitehtaalla otetaan vuoden 2020-2021 vaihteessa käyttöön suljetun kierron ratkaisu, joka tehostaa kemikaalien talteenottoa. Ratkaisun myötä tehtaan jätevedenpuhdistamon kemiallinen hapenkulutus putoaa noin 20 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt laskevat noin 3500 tonnia vuodessa. Ratkaisun toteuttaa energia- ja vesiyhtiö Adven.

Advenin mustalipeähaihduttamossa saadaan talteen metanolia. Nyt toteuttavan projektin myötä raakametanoli poltetaan yhdessä tehtaan tuotannon väkevien hajukaasujen kanssa, jolloin niiden sisältämä energia saadaan talteen.

Polttoprosessissa syntynyt höyry vähentää tehtaan maakaasun käyttöä, mikä puolestaan vähentää CO2-päästöjä noin 3500 tonnia vuodessa. Poltossa syntyvien savukaasujen rikki otetaan myös talteen ja tämä vähentää tehtaan korvauskemikaalien käyttöä.

Uuden ratkaisun myötä Kotkamillsin jätevesilaitoksen COD-kuorma (chemical oxygen demand) pienenee merkittävästi ja samalla myös ympäristökuorma pienenee. Tehtaan kokonaispäästöt vähentyvät ja energiatehokkuus parantuu.

Lehdistötiedote: http://kotkamills.com/wp-content/uploads/2019/08/Kotkamills-Adven-lehdist%C3%B6tiedote.pdf

Share