Back to articles

3.11.2023 / News

MM Kotkamillsin saha suljetaan vuoden 2023 loppuun mennessä

Online news Nov. 2nd

MM Kotkamills on saanut päätökseen syyskuussa aloitetut yhtiön sahaa koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelujen jälkeen on päädytty siihen ratkaisuun, että sahan liiketoiminta lopetetaan pysyvästi.

Päätökseen ovat vaikuttaneet pitkään jatkunut raaka-aineen korkea hinta suhteessa sahatavaran alhaiseen markkinahintaan, suhdanteesta joutuva sahatavaran vähentynyt kysyntä kuin myös merkittävät investointitarpeet sahan toiminnan ylläpitämiseksi ja kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Vuoden 2022 syksystä lähtien sahan liiketoiminnan kannattavuus on ollut tappiollista eikä vuoden 2023 kuluessa tilanteessa ole tapahtunut muutosta parempaan.

Saha on ollut pysähdyksissä heinäkuusta 2023 lähtien. Sahan sulkeminen koskee 64 henkilöä. Heidän työllistymistään pyritään kaikin tavoin tukemaan. MM Kotkamills perustaa yhdessä TE-toimiston kanssa työryhmän, jonka tarkoituksena on edesauttaa sahan henkilöstön uudelleen työllistymistä. Myös tehdasintegraatin avoimia tehtäviä tarjotaan sahan henkilöstölle.

Sahan vuosikapasiteetti on ollut 210 000 kuutiometriä sahatavaraa.

Lisätietoja:
Päivi Suutari
toimitusjohtaja
MM Kotkamills Oy
puh. 040 501 8319
sposti: paivi.suutari@mm.group

Share