Back to articles

9.9.2021 / Press release

Päivi Suutari appointed Managing Director of MM Kotkamills

Press Release Sept. 9th

The MM (Mayr-Melnhof) Group has appointed Päivi Suutari (58, M.Sc.) as the new Managing Director of MM Kotkamills. She will start in her role on 1.10.2021.

Päivi Suutari has worked for more than 30 years in the Cartonboard and Packaging industry (Stora Enso, Huhtamaki) and brings a wealth of experience leading businesses and people in several countries in Europe and Asia. She joined Kotkamills in 2019 as Vice President for Research, Development and Innovation and has played a key role in advancing the company’s development and innovation activities.

“I am pleased to announce Päivi Suutari’s appointment as Managing Director of MM Kotkamills,” says MM Group CEO Peter Oswald. “She is an experienced leader and is familiar with international integration situations. Her task now is to work with the MM Group to create a joint strategy enabling the Group to take a leading position in the virgin fibre cartonboard market and to continue the successful production of saturating kraft paper and sawn timber.”

“Being appointed as the Managing Director of MM Kotkamills at this company’s pivotal point is a great honour,” says Päivi Suutari. “The know-how within the MM Group and in MM Kotkamills is excellent, and the production facilities are in good shape. Combining the Group’s product portfolio and the competencies of the personnel creates a good foundation for implementing the ongoing investments, innovations and developments and for aligning the strategy, while ensuring that the company’s financial position remains strong.”

Päivi Suutari’s predecessor, MM Kotkamills board business visionary, CEO Markku Hämäläinen, is leaving the company on a positive note.

“After persistent efforts, we found the MM Group and realized that it is the best possible owner for the new Kotkamills. They have brought more strength and development opportunities to the business. The best thing at Kotkamills – and the reason why we have so successfully achieved our goals – is our personnel. Kotkamills has an amazing team, the best possible paper and board makers and sawmill professionals. I want to thank the entire personnel for this tremendous six-year journey, and I wish everyone the best of luck. With Päivi in the lead, the continuation of this success story will be secure with the MM Group also in the future.”

Contact information:

Markku Hämäläinen, CEO, MM Kotkamills
tel. +358 40 721 0548
email markku.hamalainen@mm.group

Päivi Suutari, Vice President, Research, Development and Innovation, MM Kotkamills
puh. +358 40 501 8319
email paivi.suutari@mm.group

MM Kotkamills Press Release Päivi Suutari appointed Managing Director of MM Kotkamills 210809

 

Päivi Suutari MM Kotkamillsin toimitusjohtajaksi

MM (Mayr-Melnhof) -konserni on nimittänyt MM Kotkamillsin uudeksi toimitusjohtajaksi Päivi Suutarin (58, DI). Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2021.

Päivi Suutarilla on yli 30 vuoden kokemus kartonki- ja pakkaustoimialoilta (Stora Enso, Huhtamaki). Hänellä on laaja kansainvälinen kokemus yritysten ja ihmisten johtamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Kotkamillsin kehitysjohtajaksi hän tuli vuonna 2019, ja hänellä on ollut keskeinen rooli yrityksen kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

”Minulla on ilo ilmoittaa Päivi Suutarin nimityksestä MM Kotkamillsin toimitusjohtajaksi”, sanoo MM-konsernin toimitusjohtaja Peter Oswald. “Hän on kokenut johtaja, jolla on kokemusta integraatiotilanteista kansainvälisissä tehtävissä. Hänen tehtävänsä on nyt yhdessä MM-konsernin kanssa luoda strategia, jolla konserni voi ottaa johtavan aseman ensikuitukartonkimarkkinoilla sekä mahdollistaa laminaattipaperin ja sahatavaran valmistuksen menestyksekkään jatkamisen.”

”MM-Kotkamillsin toimitusjohtajan tehtäviin siirtyminen tässä yrityksen käännekohdassa on suuri kunnia”, sanoo Päivi Suutari. ”Sekä MM-konsernin muissa yksiköissä että MM Kotkamillsissä on erinomaista osaamista ja hyvässä kunnossa olevat tuotantolaitokset. Konsernin tuotevalikoiman ja henkilökunnan osaamisen yhdistäminen luo hyvän pohjan käynnissä olevien investointien ja innovaatioiden toteuttamiselle sekä strategian suuntaamiselle, samalla varmistaen, että yrityksen taloudellinen asema säilyy vahvana.”

Päivi Suutarin edeltäjä MM Kotkamillsin kartonkiliiketoiminnan visionääri, toimitusjohtaja Markku Hämäläinen jättää yrityksen hyvillä mielin.
”Pitkien ponnistelujen jälkeen löysimme MM-konsernin ja totesimme, että siinä on paras mahdollinen isäntä tälle uudelle Kotkamillsille. He ovat tuoneet yritykseen lisää vahvuutta ja kehitysmahdollisuuksia. Paras asia Kotkamillsissä ja syy, miksi olemme päässeet tavoitteisiimme näin hyvin, on henkilöstömme. Kotkamillsissä on mahtava tiimi, parhaat mahdolliset paperin ja kartongin tekijät ja sahaihmiset. Haluankin kiittää koko henkilöstöä tästä hienosta kuusi vuotta kestäneestä matkasta ja toivottaa kaikille hyvää jatkoa. Päivin johdolla MM-konsernin kanssa varmistetaan tämän menestystarinan jatkuminen myös tulevaisuudessa.”

Yhteystiedot:

Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja, MM Kotkamills
puh. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@mm.group

Päivi Suutari, innovaatio- ja kehitysjohtaja, MM Kotkamills
puh. +358 40 501 8319
paivi.suutari@mm.group

MM Kotkamills Lehdistötiedote Päivi Suutari MM Kotkamillsin toimitusjohtajaksi 210908

Share