Back to articles

3.3.2020 / News

Side streams generated in the Kotkamills production plant are recycled

Kotkamills Oy Online news March 3, 2020

In collaboration with Soilfood, Kotkamills has been able to recover fibre sludge nutrients, generated as a side stream in production, for use in farmland.

Soilfood Oy, which turns various industrial side streams into fertilisers and soil conditioners for agriculture, has reported in its press release that it has saved over 29,000 tonnes of carbon dioxide emissions last year through its operations. In collaboration with Soilfood, Kotkamills has been able to recover fibre sludge nutrients, generated as a side stream in production, for use in farmland.

The forest, bioenergy and food industries, in particular, generate side streams that can be used in agriculture. The fibre sludge from Kotkamills Oy’s paper and board mill has been reclaimed for several years.

“It has been important for us to find a sustainable way to recycle the side streams from our production. In collaboration with Soilfood, we are able to direct the fibre sludge to farmland as a replacement for nitrogen and phosphorus. This benefits all parties because without the recycling of sludge, these nutrients would need to be produced with less ecological ways,” notes Environmental Manager Jani Heiskanen from Kotkamills.

The cooperation with Soilfood reduced carbon dioxide emissions last year by an amount equal to the carbon footprint of about 670 Finns.

“It shows that, in the big picture, each side stream is significant,” Heiskanen says.

Link to Soilfood’s press release: Soilfood press release in Finnish

Kotkamills
Kotkamills is a responsible partner that delivers renewable products and performance to its customers' processes via product innovations created from wood, a renewable raw material. Our product range includes fully recyclable consumer board products AEGLE® and ISLA®, and one of the key brands of the company is Absorbex®, an innovative laminating paper product for the laminate, plywood and construction industries. Moreover, Kotkamills offers ecological, technically sound and visually attractive wood products for demanding joinery and construction. www.kotkamills.com

Kotkamillsin tehtaan tuotannossa syntyvät sivuvirrat kierrätetään

Kotkamills Oy verkkouutinen 3.3.2020

Soilfood Oy, joka tuottaa erilaisista teollisuuden sivuvirroista tuotteita maatalouteen lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi, on tiedotteessaan kertonut säästäneensä toiminnallaan viime vuonna yli 29 000 tonnin hiilidioksidipäästöt. Yhteistyössä Soilfoodin kanssa Kotkamills on pystynyt ohjaamaan tuotannon sivuvirtana syntyvän kuitulietteen ravinteet pelloille.

Maatalouteen soveltuvia sivuvirtoja syntyy erityisesti metsä, bioenergia- ja elintarviketeollisuudessa. Kotkamills Oy:n paperi- ja kartonkitehtaalta kuitulietteet on ohjattu hyötykäyttöön jo useamman vuoden ajan.

"Meille on ollut tärkeää löytää kestävä tapa, jolla tuotantomme sivuvirrat pystytään kierrättämään. Yhteistyössä Soilfoodin kanssa pystymme ohjaamaan kuitulietteen ravinteet pelloille korvaamaan typpeä ja fosforia. Tästä hyötyvät kaikki osapuolet, sillä ilman lietteen ravinteiden kierrätystä nämä ravinteet pitäisi tuottaa vähemmän ekologisin keinoin", toteaa ympäristöpäällikkö Jani Heiskanen Kotkamillsistä.

Soilfoodin kanssa yhteistyössä vähennettiin hiilidioksidipäästöjä viime vuonna noin 670 suomalaisen hiilijalanjälkeä vastaava määrä.

"Se osoittaa, että isoissa kokonaisuuksissa jokaisella sivuvirralla on merkitystä", Heiskanen sanoo.

Linkki Soilfoodin tiedotteeseen: Soilfoodin tiedote

Kotkamills
Suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills on kokenut, vastuullinen, globaalisti toimiva kumppani, joka valmistaa innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja tuotteita ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet. Täysin kierrätettäviä AEGLE® ja ISLA® -kartonkituotteita on valmistettu vuodesta 2016 alkaen, ja vuonna 2018 aloitettiin vesipohjaista dispersiota hyödyntävien, muovia korvaavien kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi. Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia käyttää.

Share