Back to articles

8.4.2021 / Press release

Siegwerk and Kotkamills join forces in creating innovative solutions for the development of fibre-based packaging to promote a circular economy

Press release
April 8th, 2021

By combining their expertise and latest innovations, Siegwerk and Kotkamills will actively create new capabilities for fibre-based packaging printers and producers, promoting circularity.

Siegwerk, one of the leading global providers of printing inks for packaging applications and labels, and Kotkamills, a Finnish paper and paperboard manufacturer, have joined forces to create innovative solutions for printers and producers of fibre-based packaging to further drive packaging circularity.

Under the motto “Together we accelerate change for good”, this strategic partnership aims to provide the market with highly sustainable and eco-friendly solutions by combining the latest technologies of both companies. The collaboration is based on the potential of water-based dispersion barrier coated paperboard to replace traditional polyethylene (PE) coated board. Thus, the switch in coating not only offers an economic driver to collectors and recyclers, it also reduces the environmental impact of the packaging.

Since 2018, Kotkamills has used its state-of-the-art technology to produce barrier boards for hot cup and food packaging end uses, in addition to folding boxboard grades, providing the markets with a real sustainable alternative. The new water-based dispersion barriers make the paperboard compostable, repulpable and easy to recycle; the fibres used are from sustainable PEFC™ and FSC® certified sources. Siegwerk’s newest sustainable inks and coating intensify the superior printing properties of Kotkamills’ paperboard, resulting in excellent printing performance and high-quality surface protection.

“With UniNATURE, our recently launched water-based ink system formulated with renewable and natural components, we add a sustainable ink and coating solution for improved packaging recyclability”, says David Charquet, International Key Account Director Europe Business Unit Paper & Board at Siegwerk. For the ink expert, sustainability means progress. That is why the company has been driving the development of eco-friendly solutions for decades. “We are very delighted to work together with Kotkamills to provide innovative and circular solutions that ensure high-quality packaging performance while reducing the environmental impact. Together we aim for packaging circularity and want to accelerate change for good.”

“As a pioneer developing innovative and easily recyclable water-based dispersion barrier paperboards for various packaging solutions, we are very pleased that our collaborative effort with Siegwerk is bearing fruits that the packaging industry and printers can benefit from by offering to brand owners and consumers high-quality and genuinely sustainable products. Together we accelerate change for good”, comments Päivi Suutari, VP RDI at Kotkamills. “Circularity is essential now and will be even more so in the coming years.”

Together the two partners offer the packaging markets a viable alternative to replacing traditional plastic coatings in fibre-based packaging, improving recyclability and circularity and resulting in an increased value of wastepaper, improved fibre recovery, and a noticeable reduction of waste. The partners’ solutions are designed to help converters and brand owners to deliver more sustainable packaging alternatives and thereby create value for a Circular Economy going forward.

The combination of Siegwerk’s profound ink expertise and packaging application know-how and Kotkamills’ innovative paperboard products enables the partners to develop cutting-edge solutions for packaging printers and producers, and thus together build a sustainable and circular future. The two companies are committed to continued close collaboration to identify further potential projects in which they can bring other innovative solutions to life and to pursue opportunities with customers in order to shape the future of sustainable printed packaging.

Media Contacts:

Siegwerk:
Dr. Bettina Horenburg
Director Corporate Communications
Tel.: +49 2241 304-732
E-mail: bettina.horenburg@siegwerk.com

Kotkamills:
Dr. Markku Hämäläinen
CEO
Tel. +358 40 721 0548
E-mail: markku.hamalainen@kotkamills.com
Ms. Päivi Suutari
Vice President, RDI
Tel. +358 40 501 8319
E-mail: paivi.suutari@kotkamills.com

About Siegwerk
Siegwerk, a sixth-generation family-owned company, is one of the leading international manufacturers of printing inks and individual solutions for packaging, labels, and catalogs. With more than 180 years of experience, the company has solid expertise in and knowledge of many printing procedures. A global manufacturing and service network ensures customers consistently high-quality products and services. In keeping with the company’s philosophy “Ink, Heart & Soul,” Siegwerk seeks long-term cooperation with its business partners. Siegwerk employs some 5,000 people worldwide in more than 30 country organizations and is headquartered in Siegburg near Cologne. Further information on Siegwerk can be found at www.siegwerk.com

About Kotkamills
Kotkamills, located in Finland, is an experienced and responsible global partner, manufacturing innovative products created from wood, a renewable natural resource. Our range of sustainable products includes food-safe consumer boards, the high-quality saturating base kraft paper Absorbex®, and ecological wood products. The fully recyclable AEGLE® and ISLA® boards, produced since 2016, were complemented in 2018 with water-based dispersion barriers, replacing plastics used in packaging and food service applications. All our products are environmentally friendly, recyclable and safe to use. www.kotkamills.com

Kotkamills Press Release 210408 Siegwerk and Kotkamills

 

Siegwerk ja Kotkamills yhdistävät voimansa kiertotalouden edistämiseksi tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja kuitupohjaisten pakkausten kehittämiseen

Yhdistämällä asiantuntijuutensa ja uusimmat innovaationsa Siegwerk ja Kotkamills luovat yhdessä kiertotaloutta edistäviä uusia vaihtoehtoja kuitupohjaisten pakkausten valmistajille ja painotaloille.

Siegwerk, yksi maailman johtavista painovärejä pakkauksiin ja etiketteihin tuottavista yrityksistä, ja suomalainen paperin ja kartongin valmistaja Kotkamills kehittävät yhteistyössä innovatiivisia, pakkausten kierrätettävyyttä edistäviä ratkaisuja kuitupohjaisten pakkausten painajille ja valmistajille.

Tämän strategisen kumppanuuden tunnuslause ”Together we accelerate change for good –
Yhdessä nopeutamme muutosta parempaan” kuvaa yhteistyön kestäviä ja ympäristöystävällisiä arvoja, jotka saavutetaan hyödyntämällä tuotekehityksessä molempien yritysten käyttämiä uusimpia tekniikoita. Vesipohjaisen dispersiopäällystyksen suojaominaisuuksin valmistetun kartongin käyttäminen perinteisen polyeteenillä (PE) päällystetyn kartongin sijasta luo taloudellisen kannustimen ympäristöhuollosta ja kierrätyksestä vastaaville yrityksille sekä vähentää pakkausten ympäristövaikutuksia.

Taivekartonkilaatujen lisäksi Kotkamills on huipputeknologiaansa hyödyntäen vuodesta 2018 alkaen valmistanut ja tarjonnut markkinoille uutena materiaalivaihtoehtona vastuullista suojaominaisuuksin varustettua kartonkia sekä kuumajuomakuppeihin että elintarvikepakkauksiin. Uuden vesipohjaisen dispersiosuojateknologian ansiosta Kotkamillsin kartonki on kompostoituvaa, pulpperoituvaa ja helposti kierrätettävää. Kartonginvalmistuksessa käytetyt puukuidut hankitaan PEFC™ ja FSC® -sertifioiduista lähteistä. Siegwerkin kehittämät ympäristöystävälliset suojalakat tehostavat tarvittaessa Kotkamillsin kuluttajapakkauskartonkien erinomaisia painatusominaisuuksia sekä antavat korkealaatuisen suojan pakkausten pinnalle mekaanista kulutusta vastaan.

”Hiljattain lanseerattu vesipohjainen ja uusiutuvia sekä luonnollisia komponentteja hyödyntävä UniNATURE -painoväriratkaisu edistää kestävillä painoväreillään ja pinnoitteillaan omalta osaltaan pakkausten kierrätettävyyttä”, sanoo David Charquet, kansainvälinen avainasiakasjohtaja Siegwerkin Euroopan paperi- ja kartonkiliiketoimintayksikössä. Painoväriasiantuntijalle kestävä kehitys tarkoittaa edistystä. Tämän vuoksi yritys on edistänyt ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä jo vuosikymmenten ajan. ”Olemme erittäin iloisia Kotkamillsin kanssa tekemästämme yhteistyöstä, jonka päämääränä on tuottaa innovatiivisia ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja, jotka varmistavat pakkausten korkealaatuisuuden ja vähentävät ympäristön kuormittumista. Yhdessä edistämme pakkausten kiertotaloutta ja nopeutamme muutosta parempaan.”

”Olemme edelläkävijä, joka kehittää innovatiivisia ja helposti kierrätettäviä, vesipohjaisiin suojaominaisuuksiin pohjautuvia kartonkeja erilaisille pakkausratkaisuille. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Siegwerkin kanssa tehtävä yhteinen kehitystyö tuottaa tuloksia, joista pakkausteollisuus ja painotalot voivat hyötyä tarjoamalla korkealaatuisia ja aidosti kestäviä tuotteita tuotemerkkien omistajille ja kuluttajille. Yhdessä nopeutamme muutosta parempaan”, kommentoi Päivi Suutari, Kotkamillsin kehitysjohtaja. ”Kierrätettävyys on välttämätöntä nyt ja vielä enemmän tulevina vuosina.”

Yhteistyössä yritykset tarjoavat pakkausmarkkinalle toimivia kuitupohjaisia vaihtoehtoja korvaamaan perinteisiä muovipäällystettyjä materiaaleja. Uudet ratkaisut edistävät kierrätettävyyttä ja kiertotalouden toteutumista ja samalla nostavat keräyspaperin arvoa, parantavat mahdollisuuksia kuitujen talteenottoon ja vähentävät merkittävästi jätteen määrää. Yhteisten ratkaisujen tavoitteena on auttaa pakkausvalmistajia ja tuotemerkkien omistajia tuottamaan vastuullisempia pakkausvaihtoehtoja ja siten edistämään kiertotaloutta.

Siegwerkin laajan painovärien ja pakkaussovellusten osaamisen sekä Kotkamillsin innovatiivisten kartonkituotteiden yhdistäminen antaa yhtiöille mahdollisuuden kehittää huippuluokan ratkaisuja painotaloille ja pakkausten valmistajille ja siten yhdessä rakentaa vastuullista ja kiertotaloutta tukevaa tulevaisuutta. Kumpikin yhtiö on sitoutunut tiiviiseen yhteistyöhön löytääkseen uusia mahdollisia hankkeita, joissa ne voivat kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja myötävaikuttaa asiakkaiden kanssa kestävän painetun pakkauksen tulevaisuuteen.

Lisätietoja antavat:

Siegwerk:
Dr. Bettina Horenburg
Director Corporate Communications
puh. +49 2241 304-732
bettina.horenburg@siegwerk.com

Kotkamills:
Dr. Markku Hämäläinen
toimitusjohtaja
puh. +358 40 721 0548
markku.hamalainen@kotkamills.com

Päivi Suutari
kehitysjohtaja
puh. +358 40 501 8319
paivi.suutari@kotkamills.com

Tietoja Siegwerkistä
Siegwerk, kuudennen sukupolven perheyritys, on yksi johtavista kansainvälisistä painovärien ja yksittäisten pakkaus-, etiketti- ja luetteloratkaisujen valmistajista. Vankka osaaminen ja tuntemus monista painomenetelmistä perustuu yrityksen yli 180-vuotiseen kokemukseen. Globaali valmistus- ja palveluverkosto takaa asiakkaille jatkuvasti korkealaatuiset tuotteet ja palvelut. Siegwerk hakee pitkäjänteistä yhteistyötä liikekumppaneidensa kanssa yrityksen ”Ink, Heart & Soul” -filosofian mukaisesti. Siegwerk työllistää noin 5 000 ihmistä maailmanlaajuisesti yli 30 maaorganisaatiossa, ja sen pääkonttori sijaitsee Siegburgissa lähellä Kölniä. Lisätietoja Siegwerkistä löytyy osoitteesta www.siegwerk.com.

Tietoja Kotkamillsistä
Suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills on kokenut, vastuullinen, globaalisti toimiva kumppani, joka valmistaa innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja tuotteita ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet. Täysin kierrätettäviä AEGLE® ja ISLA® -kartonkituotteita on valmistettu vuodesta 2016 alkaen, ja vuonna 2018 aloitettiin vesipohjaista dispersiota hyödyntävien, muovia korvaavien kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi. Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia käyttää. www.kotkamills.com

Kotkamills Lehdistötiedote 210408 Siegwerk ja Kotkamills

 

Share